Informace k závěrečným zkouškám | září 2018

Ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Opava, p. o. stanovil termín konání závěrečných zkoušek v náhradním termínu a opravných závěrečných zkoušek takto:

7. 9. 2018                    písemná zkouška

10. 9. – 13. 9. 2018     praktická zkouška

21. 9. 2018                  ústní zkouška

 

V Opavě dne 26. června 2018

 

Mgr. Miroslav Weisz

ředitel SOU stavební Opava p.o