Ředitelské volno

Dne 2. 11. 2018 (pátek), bude z technických důvodů na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě vyhlášeno ředitelské volno. Toto opatření se týká všech žáků školy. Školní budova bude v tento den pro žáky uzavřena.

V Opavě dne 18. 10. 2018

Mgr. Miroslav Weisz

ředitel