Exkurze ČOV Opava II

V pátek 16. listopadu 2018 se žáci třídy 3MO, oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení vydali do městské čistírny odpadních vod v Opavě, která čistí odpadní vodu z Opavy, Slavkova a Malých Hoštic. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, např. o využití kalů, který se v čistírenském procesu v tekutém stavu odčerpává do takzvaných vyhnívacích nádrží, kde je ohříván a vzniká bioplyn, jenž je odváděn do plynojemu a dále využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a poučná.