Odborná přednáška – KORADO

Dne 27. listopadu se na naší škole uskutečnila odborná přednáška pro žáky třídy 2I a 4MO. Přednášku připravil a prezentoval pan Ing. Martin Preclík ze společnosti Korado, a.s. Tato společnost patří mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Žáky problematika v oblasti vytápění zaujala, bylo pro ně velmi přínosné dozvědět se nejnovější poznatky od odborníka z praxe.