JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

 

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy
v učebně
Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení zkoušky
v učebně
10. 04. 2019 Český jazyk a literatura písemná práce 12:30 12:45 14:35 14:40
11. 04. 2019 Anglický jazyk písemná práce 8:00 8:15 9:15 9:20
Německý jazyk písemná práce 10:00 10:15 11:15 11:20
Francouzský jazyk písemná práce 12:30 12:45 13:45 13:50
Ruský jazyk písemná práce 12:30 12:45 13:45 13:50
Španělský jazyk písemná práce 12:30 12:45 13:45 13:50
02. 05. 2019 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:15 10:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
03. 05. 2019 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30 9:35
Německý jazyk didaktický test 11:20 11:35 13:25 13:30
Španělský jazyk didaktický test 11:20 11:35 13:25 13:30
Francouzský jazyk didaktický test 14:00 14:15 16:05 16:10
Ruský jazyk didaktický test 14:00 14:15 16:05 16:10
06. 05. 2019 Matematika+ didaktický test 10:00 10:15 12:45 12:50