Divadélko pro školy

Setkání s kulturou

Ve středu 16. ledna 2019 k nám na učiliště přijelo královéhradecké Divadélko pro školy. Pro naše maturanty sehrálo divadlo o dvou hercích představení „Romantismus není jen romantika“, v němž herci ve vtipném pásmu provedli naše žáky obdobím preromantismu a romantismu. Vybrali scénky z nejznámějších děl světových i našich romantických spisovatelů (Goethe, Puškin, Gogol, Hugo, Vrchlický aj.)  a ve vtipném průřezu tvorbou výše zmíněných autorů studentům přiblížili období romantismu a známé romantické hrdiny. S minimem rekvizit a v různých převlecích vtáhli do svých výstupů i žáky, z nichž někteří hercům i zdatně sekundovali. Každopádně se všichni výborně bavili.

S Divadélkem pro školy máme ty nejlepší zkušenosti a vždy se na jejich návštěvu u nás a na jejich zábavná představení velice těšíme.