Opavští tesaři byli opět nejlepší

Koncem ledna se v Ostravě konal již 17. ročník regionální učňovské odborné soutěže „Učeň tesař 2019“. Vyhlašovatelem této soutěže je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. V teoretické části museli soutěžící vyplnit písemný test s tesařskou tematikou, obsahem praktické části bylo zhotovení výrobku dle výkresové dokumentace v časovém limitu 9,5 hodiny. Mezi šesti soutěžními družstvy z regionu Morava a dvěma soutěžními družstvy z Čech si podle hodnocení odborné poroty vedli nejlépe žáci Středního odborného učiliště z Opavy, Zdeněk Linart a Leoš Peter. Výše jmenovaní žáci, navštěvující 2. ročník oboru tesař neztratili v průběhu celé soutěže ani bod. Tímto výkonem si vysloužili ne jen hodnotné ceny, ale také postup do celostátního finále, které se bude konat v Brně v rámci stavebního veletrhu.

Žáky odborně připravil a doprovázel učitel odborného výcviku Tomáš Kušnier.