Organizace MZ – jaro 2019

Maturitní zkouška – jaro 2019

 

 

Studijní obory:  33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

 

Forma studia: denní (čtyřletá)

Třída: 4MO

                                                            

Organizace přípravy k MZ a průběh MZ

 

Žáci podají řediteli školy písemnou přihlášku k vykonání maturitní zkoušky
na předepsaném formuláři do 3. prosince 2018.

  • Žáci odevzdají řediteli školy do pátku 29. března 2019 seznamy četby.
  • Klasifikační porada pro žáky třídy 4MO proběhne v úterý 30. dubna 2019.
  • Písemná práce z ČJL se koná 10. dubna. 2019.
  • Písemná práce z cizích jazyků se koná 11. dubna 2019.
  • Didaktické testy ČJL, M, NJ a AJ se konají ve dnech 2.  a 3. května 2019.
  • Praktické zkoušky profilové části MZ se konají ve dnech 13. až 15. května 2019:

Obor Op:  13.–15. května 2019 v učebně ICT číslo 300 na ulici B. Němcové.

Obor Me: 13.–14. května 2019 v dílnách na Kylešovské ulici.

  • Studijní volno:

pro obor Me ve dnech 15. až 21. 5. 2019,

pro obor Op ve dnech 16. až 22. 5. 2019.

  • Ústní část společné části MZ a části profilové se koná:

pro obor Me ve dnech 22. až 23. 5. 2019,

pro obor Op je ve dnech 23. až 24. 5. 2019.

  • V další dnech mimo studijní volno konzultace k ústní zkoušce.