Opavští tesaři nejlepší v republice

Mistrovství ČR oboru vzdělávání Tesař se konalo ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2019 na výstavišti v Brně v rámci stavebního veletrhu. Jednalo se již o XVII. ročník tohoto mistrovství s mezinárodní účastí. Soutěž byla určena pro žáky tříletého učebního oboru Tesař z Čech a Moravy i okolních zemí. Vyhlašovatelem soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Opavské střední odborné učiliště na soutěži odborných dovedností reprezentovala dvojice žáků druhého ročníku Leoš Peter a Zdeněk Linart. Do soutěže žáci postoupili z 1. místa z moravské soutěže, která se konala v Ostravě. V celostátní soutěži v Brně pak obsadili taktéž 1. místo. Třešničkou na dortu bylo ocenění Zdeňka Linarta plaketou Zlatých ručiček udělovanou nejzručnějšímu tesaři České republiky.

Vícedenní soutěž byla sestavena z teoretické části (odborný test) a dvou praktických části (model domečku a bednění plotu). U časově náročné praktické části se hodnotilo rýsování na připravenou desku, přerýsování na materiál, vyřezání prvků, celkový dojem výrobku, rozměry (výška, délka) a také se hodnotilo dodržování bezpečnosti práce žáků. Hodnocení výsledků soutěžících provedla komise odborníků z firem a členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Na soutěž žáky připravoval učitel odborného výcviku Tomáš Kušnier. Poděkování přináleží výše zmíněným žákům za příkladnou reprezentaci školy a pedagogovi za kvalitní a zodpovědnou přípravu žáků na odbornou soutěž.