Adaptační program 2019

V polovině měsíce září 2019 se jako každoročně konaly pro žáky 1.ročníků příměstské adaptační programy ve spolupráci s neziskovou organizací Eurotopia CZ Opava. Z důvodu letošního chladného počasí proběhly všechny 4 programy v tělocvičně Tyršova stadiónu v Opavě. Uskutečnily se za účasti třídních učitelů i učitelů odborného výcviku. Programy sloužily k formování třídního kolektivu a jako prevence rizikového chování. Náplní byly společné hry a soutěže koncipované tak, aby příliš nevynikali dominantní jednotlivci, ale tak, aby na konečném výsledku skupiny byli zapojeni všichni členové kolektivu. Cílem bylo zvýšení sociálních a komunikačních kompetencí, posílení charakterových vlastností, všestranný rozvoj osobnosti a vybudování optimálního sociálního klimatu ve škole. Všichni zúčastnění žáci prožili společně s učiteli a lektory příjemné a zábavné dopoledne.