Návštěva Prahy s 4MO

Přichází podzim, vše kolem zraje…jablka, hrušky, švestky… A pomalu „zrají“ i naší maturanti ze třídy 4MO k maturitě. Letos, v posledním ročníku střední školy, si musí hoši utřídit všechny nabyté znalosti, aby je pak mohli beze zbytku prodat u tzv. „zkoušky dospělosti“. A aby byli opravdu dospělí a znalí světa, vlasti a historie našeho národa, a jejich znalosti byly podloženy i vlastní zkušeností, rozhodly se paní třídní učitelka Natalie Raveane a paní učitelka českého jazyka a literatury Květa Hermanová k poznávací cestě do hlavního města. 23 žáků navštívilo v Praze zajímavá místa např. zahajovací schůzi poslanecké sněmovny s přednáškou obohacenou dokumentárním filmem o práci a historii parlamentu, Hrad, Malou Stranu, Staré Město se Staroměstským náměstím a orlojem a Nové Město s Václavským náměstím. Vyfotili se na Karlově mostě a večer šli do Vinohradského divadla na hru F. Dürrenmatta Návštěva staré dámy s Dagmar Havlovou a Tomášem Töpfrem v hlavních rolích. Další den se věnovali historii, zajeli si totiž za Karlem IV. na Karlštejn, který prošmejdili až do ložnice samotného českého krále a římského císaře. Zasoutěžili si formou pracovních listů ve znalostech o české historii. S hlavním městem se rozloučili na Vyšehradě a na vyšehradském hřbitově hledali hroby slavných osobností. Do Opavy se vrátili plni dojmů a snad i obohaceni znalostmi o naší „stověžaté matičce“ Praze.