Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 21. listopadu jsme u nás přivítali zájemce z řad rodičů a žáků, kteří se přišli informovat o možnostech studia na naší škole v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si budovy školy, odborné učebny a zmodernizovaná pracoviště dílen. Jako průvodci se velmi osvědčili žáci třídy 1MO a 3I, kteří se ochotně ujali všech našich hostů.  Velké poděkování patří tedy nejen uvedeným žákům, ale i všem vyučujícím teorie a praxe, kteří nepřetržitě podávali informace o studijních oborech, podmínkách vyplácení stipendií apod. Další možnost prohlédnout si školu budou mít všichni zájemci 16. ledna v novém roce 2020, takže všechny moc zveme, přijďte, těšíme se na Vás.