Den otevřených dveří leden 2020

Ve čtvrtek dne 16. ledna jsme u nás opět přivítali zájemce z řad rodičů a žáků, kteří se přišli informovat o možnostech studia na naší škole v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si budovy školy, odborné učebny a zmodernizovaná pracoviště dílen. Jako průvodci se velmi osvědčili žáci třídy 1MO, 1IP, 2MO, 3I a 4MO, kteří se ochotně ujali všech našich hostů.  Velké poděkování patří tedy nejen uvedeným žákům, ale i všem vyučujícím teorie a praxe, kteří nepřetržitě podávali informace o studijních oborech, podmínkách vyplácení stipendií apod. Těšíme se, že všechny zájemce, kteří dorazili, budeme od září potkávat ve škole pravidelně.