Maturitní zkouška – jaro 2020  

Maturitní zkouška – jaro 2020

 

       Studijní obory:  33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (model L + H)

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

       Forma studia: denní (čtyřletá)

Třída: 4MO

                                                            

Organizace přípravy k MZ a průběh MZ

 1. Žáci podají řediteli školy písemnou přihlášku k vykonání maturitní zkoušky na předepsaném formuláři do 2. prosince 2019.
 2. Žáci odevzdají řediteli školy do úterý 31. března 2020 seznamy četby.
 3. Pedagogická rada pro žáky třídy 4MO proběhne v úterý 28. dubna 2020.
 4. Písemná práce z ČJL se koná ve středu 8. dubna 2020.
 5. Písemná práce z cizích jazyků se koná ve čtvrtek 30. dubna 2020.
 6. Didaktické testy ČJL, M, NJ a AJ se konají ve dnech 4. a 5. května 2020.
 7. Praktické zkoušky profilové části MZ se konají ve dnech 11. až 13. května 2020:
  • obor Op:  11. až 13. května 2020 v učebně ICT na ulici Boženy Němcové,
  • obor Me: 12. a 13. května 2020 v dílnách na Kylešovské ulici.
 8. Ústní část společné části MZ a části profilové se koná:
  • pro obor Me ve dnech 21. a 22. května 2020,
  • pro obor Op ve dnech 20. května 2020.
 9. Studijní volno mají žáci ve dnech 6. a 7. května a 14. 19. května 2020.
 10. V dalších dnech mimo studijní volno probíhají konzultace k ústní zkoušce.

Zkušební maturitní komise

 Třída 4MO, obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Předseda maturitní komise: Ing. Vladimír Piskalla

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Vlasta Galisová

Třídní učitelka 4MO: Mgr. Natalie Raveane

Český jazyk a literatura (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Květuše Hermanová

Přísedící: PhDr. Dagmar Toulová

Anglický jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Vlasta Galisová

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Německý jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Renata Milerská

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Elektrotechnika (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Bc. Karel Bitta

Přísedící: Miroslav Hopp

Technická zařízení budov (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Ing. Radka Pindurová

Přísedící: Radek Foltys

Praktická zkouška (profilová část, PZ)

Zkoušející: Miroslav Hopp, Radek Foltys

Přísedící: Milan Šrámek, Petr Lhotský

Třída 4MO, obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Předseda maturitní komise: Ing. Miroslava Konvičková

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Vlasta Galisová

Třídní učitelka 4MO: Natalie Raveane

Český jazyk a literatura (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Květuše Hermanová

Přísedící: PhDr. Dagmar Toulová

Anglický jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Vlasta Galisová

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Německý jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Renata Milerská

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Teorie přípravy výroby (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Ing. Luděk Hadámek

Přísedící: Valter Rathai

Technická příprava výroby (profilová část, PZ)

Zkoušející: Ing. Luděk Hadámek

Přísedící: Ing. Blanka Smoleňová

Ke všem dílčím maturitním zkouškám bude vydáno organizační opatření.

Mgr. Miroslav Weisz

ředitel školy

Vysvětlivky: ÚZ= ústní zkouška; PZ = praktická zkouška