Mimořádné opatření

Vážení žáci a rodiče,

na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.

Prosíme rodiče a žáky, aby sledovali stránky školy, školní FB a Instagram a také školní informační systém Bakaláři. Součástí Bakalářů je komunikační systém Komens, jehož prostřednictvím vás vyučující budou kontaktovat a zadávat učivo k samostudiu „vzdáleným přístupem“.

Poznámka: Školní jídelna bude uzavřena.