Organizace konzultací žáků

Od 11. 5. 2020 budou probíhat konzultace v rámci přípravy pro závěrečnou a maturitní zkoušku. Každý žák výstupního ročníku obdrží od svého třídního učitele přesný harmonogram konzultací pro jednotlivé předměty. Vyučující jednotlivých předmětů budou žákům zároveň k dispozici ve svých kabinetech i mimo vypsané konzultace od 8 do 12 hodin VŽDY po předchozí domluvě.

Při vstupu do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení (ke stažení níže). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Metodický pokyn MŠMT ČR pro provoz školy v období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020 – zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – zde.

VYHLÁŠKA  ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – zde.