Maturitní zkouška – jaro 2020  

Maturitní zkouška – jaro

       Studijní obory:  33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (model L + H)

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

       Forma studia: denní (čtyřletá)

Třída: 4MO

                                                            

Organizace přípravy k MZ a průběh MZ

 1. Žáci podají řediteli školy písemnou přihlášku k vykonání maturitní zkoušky na předepsaném formuláři do 2. prosince 2019.
 2. Žáci odevzdají řediteli školy do úterý 31. března 2020 seznamy četby.
 3. Písemná práce z ČJL se nekoná.
 4. Písemná práce z cizích jazyků se nekoná.
 5. Didaktické testy ČJL, M, NJ a AJ se konají ve dnech 1. a 2. června 2020.
 6. Praktické zkoušky profilové části MZ se konají ve dnech 25. až 26. května 2020:
  • obor Op:  v učebně ICT na ulici Boženy Němcové,
  • obor Me: v dílnách na Kylešovské ulici.
 7. Ústní část společné části MZ a části profilové se koná:
  • pro obor Me ve dnech 18. a 19. června 2020,
  • pro obor Op ve dnech 22. června 2020.
 8. Od 11. 5. 2020 probíhají konzultace ke společné i profilové části MZ.

Zkušební maturitní komise

 Třída 4MO, obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Předseda maturitní komise: Ing. Vladimír Piskalla

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Vlasta Galisová

Třídní učitelka 4MO: Mgr. Natalie Raveane

Český jazyk a literatura (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Květuše Hermanová

Přísedící: PhDr. Dagmar Toulová

Anglický jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Vlasta Galisová

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Německý jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Renata Milerská

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Elektrotechnika (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Bc. Karel Bitta

Přísedící: Miroslav Hopp

Technická zařízení budov (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Ing. Radka Pindurová

Přísedící: Radek Foltys

Praktická zkouška (profilová část, PZ)

Zkoušející: Miroslav Hopp, Radek Foltys

Přísedící: Milan Šrámek, Petr Lhotský

Třída 4MO, obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Předseda maturitní komise: Ing. Miroslava Konvičková

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Vlasta Galisová

Třídní učitelka 4MO: Natalie Raveane

Český jazyk a literatura (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Květuše Hermanová

Přísedící: PhDr. Dagmar Toulová

Anglický jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Vlasta Galisová

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Německý jazyk (společná část; ÚZ)

Zkoušející: Mgr. Renata Milerská

Přísedící: Mgr. Marie Věntusová

Teorie přípravy výroby (profilová část, ÚZ)

Zkoušející: Ing. Luděk Hadámek

Přísedící: Valter Rathai

Technická příprava výroby (profilová část, PZ)

Zkoušející: Ing. Luděk Hadámek

Přísedící: Ing. Blanka Smoleňová

Ke všem dílčím maturitním zkouškám bude vydáno organizační opatření.

Mgr. Miroslav Weisz

ředitel školy

Vysvětlivky: ÚZ= ústní zkouška; PZ = praktická zkouška