Vyučování teorie v červnu 2020

Rozvrh 8. – 12. 6. 2020

Výuka probíhá v určených učebnách, pokud se třída dělí, je učebna uvedena v závorce.

Žáci si mohou nahlásit oběd, je třeba vyklidit skříňky, případně pokud máte věci na Domově mládeže či na praxi tak je je třeba taky odnést.

V dalších týdnech (od 15. 5. 2020) bude výuka probíhat v teorii na základě individuálně stanovených konzultací.

Při vstupu do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení (ke stažení zde). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pondělí 8. 6. 2020

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
1MO

113

ČJL

HER

AJ

GAL/VEN (113/203)

M

HEJ

FY/CH

ČER

Odb M/O

ČER/ČECH

(113/203)

Odb M/O

PIN/HAD

(113/203)

Odb M/O

MIC/LIJ

(113/203)

Odb M/O

LIJ/WEI

(113/203)

1E

210

AJ sk.1+2

MIL/VEN

(210/203)

M

ČECH

Odb

BIT

ČJ

TOU

Odb

LIJ

FY

ČER

Odb

KOC

1IP

105

M

HEJ

ČJ

TOU

AJ ČECH/VEN

(105/203)

Odb I/P

LIJ/LIČ

(105/310)

Odb I/P

PIN/MIC

(105/310)

Odb I/P

LIJ/LIČ

(105/310)

Odb I

SUK

Odb I

SUK

1TZ

214

AJ sk.2

MIL

M

ČER

ČJ

TOU

AJ sk.3 VEN/T Odb MIC/Z (203/214) Odb T/Z

ČECH/JAŠ

(203/214)

Odb T/Z

HAD/MIC

(203/214)

Odb T/Z

LIJ/LIČ

(203/214)

Odb T

WEI

203

Úterý 9. 6. 2020

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
1MO

113

ČJL

HER

AJ

GAL/VEN

(113/203)

M

HEJ

FY/CH

ČER

Odb M/O

ČER/HAD

(113/203)

Odb M/O

PIN/ČECH

(113/203)

Odb M/O

MIC/LIJ

(113/203)

Odb M/O

LIJ/WEI

(113/203)

1E

210

AJ sk.2

MIL

M

ČECH

Odb

BIT

ČJ

TOU

Odb

LIJ

FY

ČER

Odb

KOC

1IP

105

M

HEJ

ČJ

TOU

AJ ČECH/VEN

(105/203)

Odb I/P

LIJ/LIČ

(105/310)

Odb I/P

PIN/MIC

(105/310)

Odb I/P

LIJ/LIČ

(105/310)

Odb I

SUK

Odb I

SUK

1TZ

214

AJ sk.2+3

MIL/VEN

214/203

M

ČER

ČJ

TOU

AJ sk.3 VEN/T Odb MIC/Z (203/214) Odb T/Z

HAD/LIČ

(203/214)

Odb T/Z

ČECH/MIC

(203/214)

Odb T

LIJ

(203)

Odb T

WEI

(203)

AJ 1E skup. 1; AJ 1E+Z skup. 2; AJ 1T skup. 3

Středa 10. 6. 2020

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
2MO

113

E

SMO

FY/CH

ČER

AJ

GAL

Odb M/O

LIJ/ WEI

113/203

Odb M/O

BIT/LIJ

210/300

M

HEJ

Odb M/O

SUK/HAD

113/203

Odb M/O

SUK/ČECH

113/203

2EZK

105

VEN

AJ

RAV

ČJ

Fy/M

ČER

E

SMO

Odb E/Z/K

KOC/MIC/LIČ

314/105/310

Odb E/Z/K

KOC/MIC/LIČ

314/105/310

Odb E/Z

BIT/MIC

210/105

2I

214

FY

ČER

VEN

AJ

E

SMO

RAV

ČJ

M

HEJ

Odb

SUK

Odb

PIN

Odb

PIN

2TP

203

TOU

ČJ

M

HEJ

VEN

AJ

Odb T/P

WEI /LIČ

203/310

E

SMO

FY

ČER

Odb T/P

HAD/LIČ

203/310

Odb T/P

ČECH/LIČ

203/310

Čtvrtek 11. 6. 2020

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
2MO

113

ČJL

HER

FY/CH

ČER

AJ

GAL

M

HEJ

Odb M/O

SUK/HAD

210/113

Odb M/O

SUK/ČECH

210/113

Odb M/O

BIT/LIJ

210/300

Odb M/O

LIJ/ WEI

210/113

2EZK

105

Odb E/Z

BIT/MIC

210/105

Odb E/Z/K

KOC/MIC/LIČ

314/105/310

Odb E/Z/K

KOC/MIC/LIČ

314/105/310

VEN

AJ

RAV

ČJ

Fy/M

ČER

2I

214

M

HEJ

VEN

AJ

FY

ČER

RAV

ČJ

Odb

PIN

Odb

PIN

Odb

SUK

Odb

SUK

2TP

203

TOU

ČJ

M

HEJ

VEN

AJ

FY

ČER

Odb T/P

HAD/LIČ

113/310

Odb T/P

ČECH/LIČ

113/310

Odb T/P

WEI /LIČ

113/310

Pátek 12. 6. 2020

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
3MO

105

ČJL

HER

AJ /Nj

GAL/MIL

113/105

M

HEJ

Odb M/O

SUK/ČECH

113/105

Odb M/O

PIN/HAD

113/105

Odb M/O

KOC/HAD

113/105

Odb M/O

BIT/WEI

113/105

Odb M/O

LIJ/ WEI

113/105