Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny 16. 6. 2020 na webových stránkách školy a na budově školy.

Podle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů máte možnost nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a to 16. 6. 2020 v době mezi 10.00 -12.00 hodinou

17. června 2020 do 16 hodin bude možno vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pak budou odeslána poštou na Vaši adresu.

Upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.