Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení do:   10. 7. 2020

Oznámení výsledků druhého kola přijímacího řízení:                    13. 7. 2020

 

Podmínky přijetí pro všechny obory vzdělávání:

 • Zdravotní předpoklady. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • Do učebních oborů budou přednostně přijímáni uchazeči z deváté třídy.
 • Uchazeči o obor vzdělávání s maturitní zkouškou musí mít před nástupem do prvního ročníku úspěšně ukončenou 9. třídu základní školy.
 • Uchazeči budou seřazeni podle průměrného prospěchu dosaženého v základní škole: průměrný prospěch v 1 a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ plus průměrný prospěch v 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ.
 • V případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch
  z profilových předmětů, tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ.
 • V případě další shody bodů bude zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem v devátém ročníku.

Počty volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání:

Obory s výučním listem

 • Truhlář        1

Obory s maturitní zkouškou

 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby                                                   2
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov           2

Ve druhém kole přijímacího řízení nebudou konány přijímací zkoušky

V Opavě 30. 6. 2020                                                                                    Miroslav Weisz v.r.

ředitel školy