KRITÉRIA HODNOCENÍ – podzim 2020

PROFILOVÁ PRAKTICKÁ ČÁST MZ

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 39-41-L/02 – elektrikář

         
Hodnocení
Praktická zkouška Střední odborné učiliště stavební, Opava, Téma č.
profilové části MZ  příspěvková organizace
Zahájení zkoušky: Datum:
Ukončení zkoušky:
PŘÍJMENÍ: JMÉNO:
POLOŽKA HODNOCENÍ BODY

POČET

BODY

UOV

1 Výkresová dokumentace 0 -10  
2 Zapojení a funkce zásuvek 0 -20  
3 Zapojení a funkce přepínačů 0 -10  
4 Zapojení a funkce svítidel 0 -10  
5 Zapojení rozbočných krabic 0 -20  
6 Celková estetika zapojení 0 – 20  
7 Měření a hodnocení-impedance poruchové smyčky 0 – 10  
CELKEM 100 b.
Porušení BOZP Odpočet

0 – 50 bodů

CELKEM
Celkové hodnocení:
Počet 88-100 75-87 63-74 51-62 < 50
dosažených
bodů
Známka Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný

Podmínkou úspěšného vykonání praktické zkoušky je složení obou dílčích částí (elektrikářské

a instalatérské) s hodnocením min. dostatečný. Maximální čas vymezený na každou dílčí část je 360 minut. Výslednou známku navrhuje na základě bodového hodnocení zkušební maturitní komisi zkoušející a přísedící praktické zkoušky. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním.

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Weisz

                                      KRITÉRIA HODNOCENÍ – podzim 2020

PROFILOVÁ PRAKTICKÁ ČÁST MZ

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 39-41-L/02 – instalatér

         
Hodnocení
Praktická zkouška Střední odborné učiliště stavební, Opava, Téma č.
profilové části MZ  příspěvková organizace
Zahájení zkoušky: Datum:
Ukončení zkoušky:
PŘÍJMENÍ: JMÉNO:
POLOŽKA HODNOCENÍ BODY

POČET

BODY

UOV

1 Výpis materiálu 0 -20  
2 Vodorovnost a svislost rozvodu 0 -20  
3 Dodržení zadaného rozměru A 0 -10  
4 Dodržení zadaného rozměru B 0 -10  
5 Dodržení zadaného rozměru C 0 -10  
6 Dodržení zadaného rozměru D 0 -10  
7 Dodržení zadaného rozměru E 0 – 10  
8 Zkouška těsnosti 0 – 20  
9 Kvalita provedených spojů 0 – 20  
10 Montáž prvků – celková estetika 0 – 20  
CELKEM  150 b.
Porušení BOZP Odpočet

0 – 90 bodů

CELKEM
Celkové hodnocení:
Počet 131-150 111-130 91-110 61-90 < 60
dosažených
bodů

Známka

Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný

Podmínkou úspěšného vykonání praktické zkoušky je složení obou dílčích částí (elektrikářské

a instalatérské) s hodnocením min. dostatečný. Maximální čas vymezený na každou dílčí část je 360 minut. Výslednou známku navrhuje na základě bodového hodnocení zkušební maturitní komisi zkoušející a přísedící praktické zkoušky. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním.

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Weisz