Termíny zkoušek září 2020

Termíny opravných jednotných závěrečných zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek v náhradním termínu a jednotných závěrečných zkoušek třídy 3O (od 1.9.2020 4O, třídní učitel RNDr. Pavel Hejkrlík)

4. 9. 2020 písemná zkouška
8. – 10. 9. 2020 praktická zkouška
17. 9. 2020 ústní zkouška

Miroslav Weisz

ředitel školy