Chemie a další přírodní vědy

Dne 8. 9. 2020 se třída 2MO za krásného slunečného počasí zúčastnila akce „CHEMIE A DALŠÍ PŘÍRODNÍ VĚDY NA SLEZSKO-OSTRAVSKÉM HRADĚ“. Žáci zde mohli vidět ukázky chemických pokusů např. zbarvení plamene kationty kovů, obsah ethanolu ve vybraných lihovinách, Faraónovy hady a další. Dále si mohli vyzkoušet, jak správně provést první pomoc. Akce se žákům moc líbila a už nyní se těšíme na další ročník.