Adaptační kurzy

Adapťák 2020

Jako každoročně, tak i letos, proběhl ve dnech od 15. – 18.9.2020 v okolí Stříbrného jezera a Tyršova stadionu příměstský adaptační program pro žáky 1.ročníků, jejich třídní učitele a učitele odborného výcviku pod vedením zkušených lektorek Eurotopie CZ Opava. I přes proměnlivé počasí, kdy se střídaly horké dny s chladnými, vše probíhalo v pohodě. Kluci se s velkou chutí zapojovali do připravených aktivit, které byly zaměřené na rozvoj sebepoznání, rozvoj komunikace, tolerance, podporu týmové spolupráce a posílení zdravých vztahů ve třídě. Zapojili se všichni žáci, motivací byla silná touha po výhře. Celý adaptační program byl zábavný, pestrý a určitě pro všechny přínosný.