Oznámení o konání opravných závěrečných zkoušek

Oznámení o konání opravných závěrečných zkoušek v prosinci 2020

 Termín: 4. prosince 2020

 Písemná závěrečná zkouška: 4. prosince 2020 (od 7:45)

Předání výučních listů: 11. prosince 2020 (sekretariát SOU)

 

Žáci, kteří mají zájem vykonat zkoušku musí podat písemnou žádost na sekretariátu školy minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

 

 

V Opavě dne 1. října 2020                                                    Miroslav Weisz, ředitel SOU stavebního v Opavě