Oznámení o konání závěrečných zkoušek

Oznámení o konání závěrečných zkoušek

v červnu a červenci 2021 (tříleté obory)

 Termín: 16. červen–2. červenec 2021

Pedagogická rada 3. ročníků: 15. červen 2021 (žák, který chce konat JZZ v řádném termínu, musí mít uzavřenou klasifikace za 1. pololetí do 31. května 2021).

Předání ročníkových vysvědčení: 25. června 2021 ve 14:00 – zajistí třídní učitelé
(praktickém vyučování bude ukončeno ve 13:30 hod).

Studijní volno:

Elektrikář   – 14., 15.,17., 18. červen 2021

Truhlář       – 14., 15.,17., 18. červen 2021

Klempíř      – 14., 15.,16., 18. červen 2021

Pokrývač    – 14., 15.,16., 18. červen 2021

Zedník        – 14., 15.,16., 17. červen 2021

Instalatér    – 14., 15.,16., 17. červen 2021

 

Písemná závěrečná zkouška: nebude se konat

 

Ústní závěrečná zkouška: 16. a 18. červen 2021

Elektrikář             16. 6. 2021 od 8.00 hodin

Truhlář                 16. 6. 2021 od 8.00 hodin

Klempíř                17. 6. 2021 od 8.00 hodin

Pokrývač              17. 6. 2021 od 11.00 hodin

Zedník                  18. 6. 2021 od 8.00 hodin

Instalatér              18. 6. 2021 od 9.15 hodin

 

Praktická závěrečná zkouška: 28. červen–2. červenec 2021

 

Slavnostní předání výučních listů: 9. červenec 2021

Třída 3TP                      9:00 hod. – místnost č. 4.

Třída 3EZK                   skupina E – 9:00 jídelna školy,

skupina ZK – 10:00 hod. – místnost č. 4.

Třída 3I                          10:00 hod. – jídelna školy.

Organizaci a přípravu místnosti pro předávání výučních listů zajistí třídní učitelé
ve spolupráci s vedoucím provozního úseku panem Škrobánkem.

Slavnostního předávání se budou účastnit: třídní učitel, místopředseda příslušné zkušební komise, zkoušející teoretických předmětů, zkoušející praktické zkoušky.

 

V Opavě dne   8. 3. 2021                                                                               Miroslav Weisz

ředitel SOU stavebního v Opavě