Informace k přijímacímu řízení do prvních ročníků

Informace k přijímacímu řízení

Registrační číslo uchazeče

Všem zákonným zástupcům uchazečů o studium na naší škole byly 5. 3. 2021 odeslány informace k přijímacímu řízení včetně registračního čísla. Pokud někomu tento dopis nebyl doručen, informujte se na sekretariátu školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

 Na základě rozhodnutí ředitele školy se:

Pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 budou konat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Zdůvodnění: počet podaných přihlášek do tohoto oboru je vyšší než počet skutečně přijímaných žáků.

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek:

  1. termín – 3. 5. 2021
  2. termín – 4. 5. 2021

Pokud se uchazeč nebude moci ze zdravotních či jiných důvodů účastnit přijímací zkoušky, musí se nejpozději do 3 dnů písemně omluvit řediteli střední školy.

Pro obor Technolog CNC dřevoobráběcích strojů a nábytkářské výroby 33-41-L/01 se nebudou konat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Zdůvodnění: počet podaných přihlášek do tohoto oboru je nižší než počet skutečně přijímaných žáků.

Povinné testování k jednotným přijímacím zkouškám
(dle nařízení vlády)

 Uchazeč musí jako podmínku pro účast na jednotné přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ! Pozor změna termínu!

 Podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů má účastník řízení a jeho zástupce možnost nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydání a to 19. 5. 2021 v době mezi 8:00 – 10:00 hod.

Oznámení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro všechny obory bude 19. 5. 2021.

Rozhodnutí o přijetí – vyvěšeno na webové stránky, vývěsní tabule školy

Rozhodnutí o nepřijetí možnost osobně vyzvednout v době

  1. 5. 2021… 10.00 hod – 15.00 hod.
  2. 5. 2021… 7.00 hod – 12.00 hod.

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat  písemné odvolání řediteli školy do 3 dnů od doručení rozhodnutí.