Odborný výcvik od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření MZ vydaného dne 19.4.2021 je s účinností ode dne 26.4.2021 umožněna výuka odborného výcviku v plném rozsahu. Připomínáme žákům, že k praktické výuce musí mít pracovní oděv, pracovní obuv a nutné ruční nářadí. Pozor, je nutné si přihlásit obědy! Nejsou automaticky nastaveny. Týká se i žáků ubytovaných na Domově mládeže.

Žáci budou pravidelně testováni v prostorách praktického výcviku antigenními testy a musí být schopni se pak kdykoliv v prostorách školy prokázat potvrzením o negativním testu ne starším než tři dny. Toto potvrzení žákům vystaví pracovník, který bude na testování dohlížet. Stejné pravidlo se vztahuje na žáky, kteří by šli na skupinovou (max. 6 žáků) konzultaci. V případě konzultace jeden na jednoho (žák – učitel) testy třeba nejsou. Pokud žák prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, doporučujeme nechat si vystavit potvrzení. V tom případě testy nebudou nutné a žák se prokazuje oním potvrzením.

Upozorňujeme na nutnost nošení ochrany dýchacích cest po dobu výuky ve všech prostorách školy.

Odborný výcvik bude probíhat dle harmonogramu vyučování pro školní rok 2020/2021:
https://soustop.cz/wp-content/uploads/2018/11/harmonogram.pdf
Odpolední směny:
https://soustop.cz/wp-content/uploads/2020/os.pdf

Od 26.4.2021 začíná lichý týden.

V případě nejasností prosím kontaktujte přímo své učitele OV nebo zástupce pro odborný výcvik pana Jaška (tel. 734 692 987).