Oznámení o konání opravných jednotných závěrečných zkoušek

Oznámení o konání opravných jednotných závěrečných zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek v náhradním termínu
a jednotných závěrečných zkoušek třídy 3O (od 1.9.2021 4O)
v září 2021

 

 

Ústní závěrečná zkouška: 24. září 2021

Praktická závěrečná zkouška: 15. – 17. září 2021

Písemná závěrečná zkouška: 23. září 2021 (týká se žáků, kteří nebyli úspěšní u JZZ v roce 2020 a podají si písemnou přihlášku 30 dnů před termínem konaní této zkoušky na sekretariát školy).

Zedník (1 žák)

Tesař   (1 žák)

 

Studijní volno: 20. – 23. září 2021

 

V Opavě dne   15. 6. 2021                                                                             Miroslav Weisz

ředitel SOU stavebního v Opavě