Cyklovýlet

Věc: Poděkování

Vážená paní zástupkyně, velmi tímto děkuji studentům 3. ročníku MO Michalu Hanelovi, Ondřeji Ležákovi, Karlu Stuchlíkovi, Janu Čermínovi a Jakubovi Kozlovi za obrovskou pomoc handicapovaným dětem během akce Ochrana člověka za mimořádných situací. Poděkování studentům patří také za pomoc na cyklovýletě na tandemových kolech. Díky jejich ochotě jsme mohli vzít na výlet mnohem více dětí.

Děkuji vedení školy za dlouholetou spolupráci a vstřícnost, které si velmi vážíme.

S pozdravem Mgr. Lenka Kopřivová, spoluorganizátor akce

V Opavě dne 30.09.2021