ADAPŤÁK 2021

Počátkem každého nového školního roku se žáci 1.ročníků naší školy zúčastňují příměstského adaptačního programu v okolí Stříbrného jezera pod vedením zkušených lektorů Eurotopia CZ.Opava. Cílem je vždy prostřednictvím zážitkových her a soutěží stmelit třídní kolektivy, vzájemně se více poznat, spolupracovat a zároveň se něco dovědět o svých učitelích. Všechny 4 dny se velice vydařily, bylo krásné, teplé a slunečné podzimní počasí. Kluci společně prožili příjemné dopoledne a určitě si odnesli řadu pěkných zážitků.