Zájezd do Polska

V studeném podzimním dni 14. říjnu se žáci Středního odborného učiliště stavebního v Opavě ze tříd 1MO, 3MO a z několika dalších tříd školy vypravilo na zájezd do Polska.

Čekala nás návštěva jednoho z nejchmurnějších míst světa spojených i s naší historií. Byl to koncentrační vyhlazovací tábor v Osvětimi. Po příjezdu jsme byli rozděleni do dvou skupin, dostali jsme přiděleny fundované průvodce a začala prohlídka tábora. Nejdříve jsme navštívili tzv. Auschwitz I. A hned po příchodu do prvního bloku nám nálada klesla na bod mrazu. Při procházení táborem a plynovou komorou jsme si postupně uvědomovali hrůzy, které je člověk na člověku schopen spáchat. Vrcholem byla návštěva tábora Auschwitz II. – Birkenau v Březinkách. Odcházeli jsme všichni neschopni řeči. Příběhy lidí, kteří byli za 2. světové války v těchto táborech uvězněni, nás nadlouho zasáhly.

Poté jsme odjeli do historického města Krakow. Prohlédli jsme si královský hrad Wawel a náměstí se známou tržnicí Sukiennice a kostelem panny Marie. Během osobního volna si mnozí z nás nakoupili dárečky pro své blízké k Vánocům nebo se šli občerstvit. Výlet se velmi vydařil. Poděkování patří i organizátorovi panu Kleslovi, řidičům a vyučujícím. Nakonec jsme sklidili velkou pochvalu za vzorné chování a dochvilnost.

Za všechny účastníky zájezdu sepsali žáci třídy 3MO