GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Název Organizace: HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář; IČO:29458471, se sídlem náměstí Republiky 2/1, 746 01  Opava.

Jméno a příjmení pověřence: JUDr. Tomáš Hulva. MBA, LL.M., advokát, jednatel

Telefon: 553 717 132
E-mail: office@hulva.cz
datová schránka: 3rbnmw6

Správce osobních údajů:

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organice; IČO: 180 54 455, se sídlem Boženy Němcové 22, 746 01  Opava.

(dále jen „správce“)

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete:

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.