Maturitní zkouška jaro 2022

Maturitní zkouška jaro 2022

Studijní obory:

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (model L + H)

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Forma studia: denní (čtyřletá)

Třída: 4MO

1. prosince 2021 – poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy

31. března 2022 – žáci odevzdají řediteli školy nebo jím pověřené osobě seznamy literárních děl

26. dubna 2022 – pedagogická rada pro 4. ročníky

29. dubna 2022 – vydání výročního vysvědčení

2. května 2022 – didaktický test z M v 8:00; AJ v 13:00

3. května 2022 – didaktický test z ČJL v 8:00

4. května 2022 – didaktický test z NJ v 13:00

9. května 2022 – písemná práce AJ a ČJL (v 8:00 a v 13:00)

12. a 13. května 2022 – praktická zkouška pro obor Mechanik

v dílnách na Kylešovské ulici

11. až 13. května 2022 – praktická zkouška pro obor Operátor

v učebně ICT na ulici B. Němcové

23. května 2022 – ústní část profilových zkoušek pro obor Mechanik

24. května 2022 – ústní část profilových zkoušek pro obor Operátor

16. až 20. května 2022 – studijní volno

V dalších dnech mimo studijní volno probíhají konzultace k jednotlivým zkouškám.

Skip to content