Maturitní zkouška
Jaro 2023

Maturitní zkouškaJaro 2023

Studijní obory:

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (model L + H)
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Forma studia: denní (čtyřletá)

Třída: 4MO

 • 1. prosince 2022 – poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy
 • 31. března 2023 – žáci odevzdají řediteli školy nebo jím pověřené osobě seznamy
  literárních děl
 • 25. dubna 2023 – pedagogická rada pro 4. ročníky
 • 28. dubna 2023 – vydání výročního vysvědčení
 • 2. května 2023 – didaktický test (M, AJ)
 • 3. května 2023 – didaktický test (ČJL
 • 5. května 2023 – písemná práce (ČJL a AJ)
 • 9. až 12. května 2023 – praktická zkouška pro obor Mechanik v dílnách
  na Kylešovské ulici
 • 10. až 12. května 2023 – praktická zkouška pro obor Operátor v učebně ICT na ulici
  B. Němcové
 • 22. až 24. května 2023 – ústní část profilových zkoušek pro obor Mechanik
 • 24. května 2023 – ústní část profilových zkoušek pro obor Operátor
 • 15. až 19. května 2023 – studijní volno
  V dalších dnech mimo studijní volno probíhají konzultace k jednotlivým zkouškám.
Skip to content