Způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky – Jaro 2022

Způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky – Jaro 2022

Ředitel školy v souladu s § 19 odst. (3) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 takto:

Vytvářený text písemné práce bude žák zaznamenávat modrou propisovací tužkou na papír.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky může zaznamenávat písemnou práci alternativním způsobem pouze v případě, kdy má toto uzpůsobení výslovně uvedeno (psaní práce na PC) v části doporučení určené pro písemnou práci profilové části maturitní zkoušky.

V Opavě dne 28. 2. 2022                                                       Miroslav Weisz, ředitel školy

Skip to content