Projekty školy

Řemeslo má respekt

Založili jsme iniciativu pro všechny lidi, kterým není lhostejný osud našeho kraje. Spojuje nás úcta ke kvalitní manuální práci. Naším společným cílem je zvýšit úroveň řemeslné práce v Moravskoslezském kraji. Věříme, že tyto obory mají stále co nabídnout. Věříme, že by se mělo hlásit více dětí na učební obor. Věříme, že řemeslo zasluhuje větší respekt.

  • Více šikovných řemeslníků
  • Více dětí na učebních oborech
  • Více smysluplně využitých stipendií
  • Více respektu pro řemeslnou práci

Studuj řemeslo

Pokud žák získá stipendium za obě pololetí, bude mu poskytnuta úhrada za vybavení, které si byl povinen pořídit při nástupu do školy. Více informací zde.