Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 13. ledna jsme u nás přivítali zájemce z řad rodičů a žáků, kteří se přišli informovat o možnostech studia na naší škole v rámci dne otevřených dveří. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si budovy školy, odborné učebny a zmodernizovaná…

Číst článek

Odborná přednáška Wavin Czechia s.r.o.

Dne 15. listopadu se na naší škole uskutečnila odborná přednáška pro žáky učebního oboru instalatér. Přednášku připravili a prezentovali pan Aleš Břeň na téma kanalizační potrubí a šachty, pan Radim Modlitba na téma PE tlakové systémy a bezvýkopové technologie….

Číst článek

Betonárka Andrla

Ve dnech 8. a 15. října navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru zedník betonárnu Andrla v Brance u Opavy. Vedoucí betonárny a vedoucí výroby, kteří je areálem provázeli, jim ukázali nejen plně automatizovaný proces výroby betonu, ale také…

Číst článek

Zájezd do Polska

V studeném podzimním dni 14. říjnu se žáci Středního odborného učiliště stavebního v Opavě ze tříd 1MO, 3MO a z několika dalších tříd školy vypravilo na zájezd do Polska. Čekala nás návštěva jednoho z nejchmurnějších míst světa spojených i s naší historií. Byl…

Číst článek

Exkurze na stavbě nákupního centra Lidl

Dne 6.10.2021 se žáci třídy 4MO – obor mechanik zúčastnili exkurze stavby nákupního centra Lidl v Kravařích. Žáci zde měli možnost se blíže seznámit např. s průmyslovou elektroinstalací, zabezpečovacími systémy proti požáru, systémy proti neoprávněnému vniknutí do objektu, odvětráním a klimatizací….

Číst článek

Exkurze-Fotovoltaická elektrárna Ostrava-Plesná

Dne 21.9.2021 se žáci třídy 4MO zúčastnili dne otevřených dveří v energeticky úsporném rodinném domě v Ostravě-Plesné. Součástí prohlídky domu (zelená domácnost) byla i přednáška o možnostech akumulace energie, tepla a využití fotovoltaiky pro energetickou samostatnost domu včetně možnosti dodávky energie…

Číst článek

Exkurze Olomouc

Ve čtvrtek 7. října žáci třídy 3IP, oboru instalatér vyrazili na exkurzi do školicího střediska firmy Viessmann, spol. s r.o. se sídlem v Olomouci na ulici Slavonínská. Přednáška s praktickou ukázkou byla zaměřena na tepelnou techniku, konkrétně na kondenzační kotle a…

Číst článek

ADAPŤÁK 2021

Počátkem každého nového školního roku se žáci 1.ročníků naší školy zúčastňují příměstského adaptačního programu v okolí Stříbrného jezera pod vedením zkušených lektorů Eurotopia CZ.Opava. Cílem je vždy prostřednictvím zážitkových her a soutěží stmelit třídní kolektivy, vzájemně se více poznat, spolupracovat…

Číst článek

Cyklovýlet

Věc: Poděkování Vážená paní zástupkyně, velmi tímto děkuji studentům 3. ročníku MO Michalu Hanelovi, Ondřeji Ležákovi, Karlu Stuchlíkovi, Janu Čermínovi a Jakubovi Kozlovi za obrovskou pomoc handicapovaným dětem během akce Ochrana člověka za mimořádných situací. Poděkování studentům patří také…

Číst článek

Čistírna odpadních vod Otice

V pátek 24. 9. navštívili žáci čtvrtého ročníku oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení čistírnu odpadních vod – ČOV Otice. Tato čistírna pracuje systémem podtlakové kanalizace. Akce byla velmi podařená, včetně nádherného podzimního počasí, o čemž se můžete přesvědčit v galerii…

Číst článek