Autoevulace školy

Hodnotící zprávu školy za rok 2011 si můžete stáhnout ve formátu .PDF:

autoevaluace_2011