Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pracuje ve školním roce 2023/2024 v tomto složení:

Mgr. Miroslav Weisz  ředitel školy

Mgr. Vlasta Galisová zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování

Ing. Radka Pindurová výchovný poradce

Mgr. Natalie Raveane školní metodik prevence

Ing. Kateřina Černá  předsedkyně komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Skip to content