Stravování

Poskytujeme stravování sestavené na základě zásad zdravé výživy.

Stravování

Kvalitní stravovací zařízení pro naše žáky a zaměstnance.

sou-opava-logo-2Další info

sou-opava-logo-2Galerie

sou-opava-logo-2Školní jídelna

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (zák. 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (vyhl. 107/2005 Sb.)
 • stravování žáků a studentů ubytovaných na DM
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
 • stravování cizích strávníků
 • činnost školní jídelny se řídí Kodexem hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy
 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

Přihlášení ke stravování

Přihlášení je nutné provést elektronickým formulářem na internetových stránkách školy – www.soustop.cz  v záložce STRAVOVÁNÍ, případně si přihlášku osobně vyzvednete v pokladně/stravování (2. poschodí).

Pro výdej stravy je nutný čip, za který strávník zaplatí kauci 100,- Kč. Tento čip je platný po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu kauce propadá a je nutno si zakoupit čip nový.

Nové čipy se vydávají v pokladně, zároveň obdržíte heslo nutné ke vstupu do systému přihlašování a odhlašování stravy na internetových stránkách.

Výše stravného

Výše stravného je určena pokynem ředitele školy.

Kalkulace celodenní stravy

snídaně

oběd

večeře

žáci a studenti:

36,- Kč

45,- Kč

45,- Kč

Cizí strávníci:

110,- Kč

Platby

Stravné musí být uhrazeno předem bankovním převodem (hotově jen ve výjimečných případech v pokladně) nejpozději do 21. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba bankovním převodem trvá 2 dny. Žádáme rodiče, aby využili platby trvalým příkazem a předešli tak pozdní platbě a odhlášení žáka ze stravování.

Při bezhotovostní platbě musí trvalý příkaz obsahovat:

 • číslo účtu: 1387929109/2700
 • variabilní symbol (číslo žáka) – bude zaslán po obdržení přihlášky (jen pro 1. ročník, u ostatních žáků zůstává variabilní symbol stejný po celou dobu studia)
 • částku 900,- Kč (obědy)
 • částku 4000,- Kč (strava + ubytování)

Datum první platby je 21. srpna (na září), datum poslední platby 21. května (na červen)

Přihlašování a odhlašování stravy

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14:00 hod., snídaně a večeře do 10:00 hod.

První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu do jídlo-nosiče. Další dny nepřítomnosti si musí žák stravu odhlásit sám.

Obědy jsou žákům v průběhu školního roku nastavovány automaticky (vždy je přednastaven oběd č. 1). Žáci (kromě ubytovaných v DM) budou mít oběd přihlášen od 4. 9. – stravné však musí být uhrazeno!

Všechny prázdniny, svátky a ředitelská volna jsou odhlašována hromadně.

Odhlášení a volbu jídla lze provést:

 • terminálem ve školní jídelně
 • na internetu prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.soustop.cz
 • telefonicky na číslech 553 821 906, 731 427 989, 733 715 529

Za neodebranou stravu a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. V době prázdnin a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu pro cizí strávníky. V těchto případech lze stravu odebrat do jídlo-nosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení, v době od 11:30 do 12:00 hod.

Výdej stravy

Strava se vydává po předložení platných čipů.

 • Výdej snídaní: od 6:00 – 7:30 hod.
 • Výdej obědů: od 11:30 – 14:30 hod. – výběr z jídel
 • Výdej večeří: od 17:30 – 18:00 hod.

Provoz školní jídelny v průběhu školního roku je od 6:00 do 15:00 hod.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, ve vestibulu školy, na DM a rovněž je k dispozici na internetové adrese www.soustop.cz . Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky stravy současně s možností výběru z jídel.

Ukončení stravování

Odhlášku ze stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vyplacena jistina za vrácení čipu.

Kontaktní osoby

Pokladna

Dagmar Plecháčová – informace týkající se plateb, a prodeje čipů
e-mail: dagmar.plechacova(at)soustop.cz tel.: 731 427 989, 553 821 906

Vedoucí kuchyně

Petr Křesťan – veškeré informace a připomínky týkající se provozu školní jídelny
e-mail: petr.krestan(at)soustop.cz tel.: 733 715 529, 553 821 906

Vychovatelé

Martina Czyžová – informace týkající se ubytování na domově mládeže
e-mail: martina.czyzova(at)soustop.cz tel.: 731 427 989, 553 821 906

Skip to content