Informace pro strávníky

POZOR: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ SE BLÍŽÍ KE KONCI.

ZAHÁJENÍ PROVOZU JÍDELNY 4. 2. 2019

POZOR: NOVÉ CENY STRAVY V ROCE 2019

Školní jídelna (ŠJ) zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (zák. 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (vyhl. 107/2005 Sb.)
 • stravování žáků a studentů ubytovaných na DM
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
 • stravování cizích strávníků
 • činnost ŠJ se řídí Kodexem hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy
 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

 

Přihlašování stravy

Přihlášení je nutné provést na základě přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři č. 21 nebo na si ji můžete vytisknout na internetových stránkách školy – www.soustop.cz.

Strávníci obdrží při přihlášení čip, za který zaplatí kauci 100,- Kč. Tento čip je platný po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu a zakoupení nového čipu se tento již za kauci nepovažuje a při ukončení stravování se vrací kauce pouze za jeden čip.

Nové čipy se vydávají v pracovní dny v 2. poschodí, č. dveří 21.

Výše stravného

Výše stravného je určena pokynem ředitelem školy.

Kalkulace celodenní stravy

 

snídaně

oběd

večeře

žáci a studenti:

30,- Kč

35,- Kč

35,- Kč

Cizí strávníci:

56,- Kč

70,- Kč

66,- Kč

 

Platby

Stravné musí být uhrazeno předem (bankovním převodem, hotově ve výjimečných případech) nejpozději do 21. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba bankovním převodem trvá 2 dny. Žádáme rodiče, aby využili platby trvalým příkazem a předešli tak pozdní platbě a odhlášení jejich dítěte ze stravování.

 

Způsoby plateb

bezhotovostní

trvalý příkaz musí obsahovat:

 • číslo účtu: 23936821/0100
 • variabilní symbol (číslo žáka)
  bude zaslán po obdržení přihlášky nejpozději do 31. 7. (jen pro 1. ročník)
 • variabilní symbol zůstává stejný (u stávajících strávníků)
 • částku 700,- Kč
 • částku 400,- Kč (jen obědy v době teoretického vyučování)
 • částku 3000,- Kč (strava + ubytování)

datum první platby 21. srpna (na září)

datum poslední platby 21. května (na červen)

hotovostní (jen ve výjimečných případech)

 

Odhlašování stravy

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14,00 hod.

První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu do jídlonosiče.

Všechny prázdniny, svátky a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně. Odhlašování obědů lze provést:

 • terminálem ve školní jídelně
 • na internetu, prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy: www.soustop.cz
 • telefonem na číslech: 553 821 906, 731 427 989, 733715529

Za neodebranou stravu a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Výběr jídla

Terminál na objednávku, změnu i odhlášení jídla je umístěn v jídelně.

Jídlo č. 1 – objednávka i odhláška pracovní den předem do 14.00 hod.

Jídlo č. 2 – objednávka pracovní den předem do 14.00 hod.

Jídlo č. 3 – objednávka pracovní den předem do 14.00 hod.

Snídaně a svačina č. 4 – odhláška pracovní den předem do 10.00 hod.

Večeře č. 5 – odhláška pracovní den předem do 10.00 hod.

Stravování v době prázdnin a po dobu nemoci

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. V době prázdnin a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní. V těchto případech lze stravu odebrat do jídlo-nosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení, v době od 11.30 – 12.00 hod.

Výdej stravy

Strava se vydává po předložení platných čipů.

Výdej snídaní: od 6.00 – 7.30 hod.

Výdej obědů: od 11.30 – 14.30 hod.

Výdej večeří: od 18.00 – 18.30 hod.

Provoz ve ŠJ v průběhu školního roku je od 6.00 do 15.00 hod.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, ve vestibulu školy, na DM, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.soustop.cz . Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet, současně s možností výběru ze dvou jídel.

Ukončení stravování

Odhlášku ze stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vyplacena jistina za vrácení čipu.

Od srpna bude zahájen prodej čipů za 100,- Kč hotově, zároveň obdržíte heslo nutné ke vstupu do systému Z-Ware.

Kontaktní osoby

Vedoucí kuchyně

Petr Křesťan – veškeré informace a připomínky týkající se provozu ŠJ

e-mail: petr.krestan@soustop.cz tel.: 553 821 906, mob.: 733 715 529

Účtárna, 2. poschodí, č. 21

Věra Žižková – informace týkající se plateb, variabilních symbolů a prodeje čipů

e-mail: vera.zizkova@soustop.cz tel.: 553 821 906, mob.: 731 427 989