MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských a elektrotechnických v budovách. To znamená může samostatně vykonávat instalatérské práce (montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů vody, kanalizace. topení, plynu a vzduchotechniky včetně montáže armatur, zařízovacích předmětů a spotřebičů). Po předepsané praxi a vykonání zkoušek z vyhlášky 50/1978 SB. může samostatně vykonávat montáž, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáže, zapojování a oprav zařízovacích elektrických předmětů a spotřebičů.

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov.

Na žáky jsou v průběhu studia kladeny vysoké nároky ve všech předmětech, tedy všeobecně vzdělávacích i v odborných tak, aby úroveň absolventů odpovídala úrovni maturantů na jiných středních školách.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají střední vzdělání s maturitní zkouškou a mohou se ucházet o studiu na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2 (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, svařování. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.