TECHNOLOG CNC DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ A NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBY

Tento studijní obor poskytuje žákům přípravu pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu, v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolvent najde uplatnění jako operátor nebo technik v pilařské výrobě, při výrobě konstrukčních desek, při výrobě nábytku, při stavebně truhlářské a tesařské výrobě, i v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách v této oblasti. Uplatní se jako konstruktér nábytku při řešení interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených strijů nebo při řízení pracovních kolektivů.

Na žáky jsou v průběhu studia kladeny vysoké nároky ve všech předmětech, tedy všeobecně vzdělávacích i v odborných tak, aby úroveň absolventů odpovídala úrovni maturantů na jiných středních školách.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají střední vzdělání s maturitní zkouškou a mohou se ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.