Učitelé teorie

Učitelé teorie

Příjmení a jméno Obor Funkce Mobil Email
Ing. Benna Daniel ICT správce sítě ICT 605204470 daniel.benna(at)soustop.cz
Bc. Bitta Karel odborné předměty karel.bitta(at)soustop.cz
Bc. Čechová Lenka odborné předměty, AJ, M lenka.cechova(at)soustop.cz
Ing. Černá Kateřina Fy, Ch, M, odborné předměty katerina.cerna(at)soustop.cz
Mgr. Galisová Vlasta AJ zástupkyně pro teoretické vyučování 734692988

732683649

vlasta.galisova(at)soustop.cz
Ing. Hadámek Luděk odborné předměty ludek.hadamek(at)soustop.cz
RNDr. Hejkrlík Pavel M pavel.hejkrlik(at)soustop.cz
Mgr. Hermanová Květuše ČJL předsedkyně předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů kvetuse.hermanova(at)soustop.cz
Mgr. Jašek Radek odborné předměty zástupce pro praktické vyučování radek.jasek(at)soustop.cz
Ing. Kocian Vladislav odborné předměty vladislav.kocian(at)soustop.cz
Kopřiva Milan TV milan.kopriva(at)soustop.cz
Ing. Ličman Jan odborné předměty, ICT jan.licman(at)soustop.cz
Ing. Ličman Vladimír odborné předměty vladimir.licman(at)soustop.cz
Ing. Michalčíková Pavla odborné předměty předsedkyně předmětové komise odborných předmětů pavla.michalcikova(at)soustop.cz
Mgr. Milerská Renata NJ, AJ, D renata.milerska(at)soustop.cz
Ing. Pindurová Radka odborné předměty, ICT výchovná poradkyně 730572507 radka.pindurova(at)soustop.cz

vychovny.poradce(at)soustop.cz

Mgr. Raveane Natalie ON, EK, TV, ČJL školní metodička prevence 734762992 natalie.raveane(at)soustop.cz
Ing. Smoleňová Blanka ON, E, ICT blanka.smolenova(at)soustop.cz
Ing. Sukeníková Miroslava odborné předměty miroslava.sukenikova(at)soustop.cz
PhDr. Toulová Dagmar ČJL 734692989 dagmar.toulova(at)soustop.cz
Mgr. Věntusová Marie AJ marie.ventusova(at)soustop.cz
Mgr. Weisz Miroslav odborné předměty ředitel školy miroslav.weisz(at)soustop.cz