Učitelé teorie

Učitelé teorie

Příjmení a jméno Obor Funkce Mobil Email
Ing. Benna Daniel ICT správce sítě ICT 605204470 daniel.benna@soustop.cz
Mgr. Galisová Vlasta AJ zástupkyně pro teoretické vyučování 734692988 vlasta.galisova@soustop.cz
Ing. Hadámek Luděk odborné předměty dřevoobráběcí, AJ ludek.hadamek@soustop.cz
RNDr. Hejkrlík Pavel M pavel.hejkrlik@soustop.cz
Mgr. Hermanová Květuše ČJL, D kvetuse.hermanova@soustop.cz
Mgr. Jašek Radek odborné předměty stavební zástupce pro praktické vyučování radek.jasek@soustop.cz
Ing. Kocian Vladislav odborné předměty elektro vladislav.kocian@soustop.cz
Kopřiva Milan TV, odborné předměty stavební milan.kopriva@soustop.cz
Ing. Ličman Jan odborné předměty stavební, elektro jan.licman@soustop.cz
Ing. Ličman Vladimír odborné předměty stavební vladimir.licman@soustop.cz
Ing. Michalčíková Pavla odborné předměty stavební pavla.michalcikova@soustop.cz
Mgr. Montágová Jana F, CH, M, odborné předměty elektro výchovná poradkyně 734762992 jana.montagova@soustop.cz
Ing. Peršin Michal odborné předměty dřevoobráběcí michal.persin@soustop.cz
Ing. Pindurová Radka odborné předměty strojnické 730572507 radka.pindurova@soustop.cz
Ing. Pokorný Zdeněk odborné předměty elektro zdenek.pokorny@soustop.cz
Mgr. Raveane Natalie ON, EK, TV, ČJL školní metodička prevence natalie.raveane@soustop.cz
Ing. Smoleňová Blanka ON, E, ICT blanka.smolenova@soustop.cz
Ing. Sukeníková Miroslava odborné předměty strojnické miroslava.sukenikova@soustop.cz
PhDr. Toulová Dagmar ČJL 734692989 dagmar.toulova@soustop.cz
Mgr. Věntusová Marie AJ, NJ marie.ventusova@soustop.cz