Úsek stravování, vrátnice ubytování a provozu

Úsek stravování

Příjmení a jméno Funkce Mobil E-mail
Křesťan Petr vedoucí kuchyně 733715529 petr.krestan(at)soustop.cz
Plecháčová Dagmar platby stravy, prodej čipů 731427989 dagmar.plechacova(at)soustop.cz

Úsek ubytování

Příjmení a jméno Funkce Mobil E-mail
Czyžová Martina vychovatelka

přijímání žádosti o ubytování

734683630 martina.czyzova(at)soustop.cz
Havlásek Jaromír vychovatel 734692991 jaromir.havlasek(at)soustop.cz
Pokorná Hana vychovatelka 734692991 hana.pokorna(at)soustop.cz

Provozní úsek

Příjmení a jméno Funkce Mobil E-mail
Škrobánek Alfréd vedoucí provozního úseku 603192920 alfred.skrobanek(at)soustop.cz