Beseda: Mladiství a trestná činnost

Beseda: Mladiství a trestná činnost

V pátek 31. 5. 2024 navštívili tř. 2IZ probační úředník Mgr. Dušan Beyer z PMS ČR a sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež Bc. Klára Štěpánková, Dis., aby společně se žáky pohovořili o problémech a trestné činnosti mladistvých. Hlavními tématy bylo ublížení na zdraví, znásilnění, agrese a návykové látky.
Žákům byla vysvětlena terminologie trestního práva a těchto deliktů, a hlavně jim bylo zdůrazněno, jaký dopad a postih by jim v tomto složitém období dospívání hrozil při páchání této trestné činnosti, a na co by si měli mladí lidé v tomto věku dávat pozor.
Oběma lektorům za besedu moc děkujeme.

IMG 4210 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content