Alergeny

Informace o označování alergenů v jídelně SOU stavební

Od 13. 12. 2014 nabývá povinnost informace o alergenech obsažených v jídle!

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.     Nelze však spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některé alergie.

Na přímý dotaz na přítomnosti alergenů ve vydávaném jídle  je povinna poskytnout informaci strávníkovi pracovnice kuchyně, která pokrm připravovala a je také u výdeje jídel.

Od 13. 12. počítáme v jídelním lístku s uvedením přítomnosti alergenů u každého jídla zvlášť číslicí alergenu (viz. tabulka )  –  pokud nám tak  stanoví nařízení ministerstva k poskytování informacím o uvádění alergenů u  jídel vydávaných ŠJ.

/Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat. /

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

 1.  Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich
Skip to content