Operátor dřevařské a nábytkářské výroby + truhlář

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby + truhlář
cnc

(33-41-L/01)

Čtyřletý maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby poskytuje studentům odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva, výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Tento studijní program je koncipován jako dvouoborový. Po prvních třech letech studia mají žáci možnost vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku oboru truhlář a získat výuční list. Následně pokračují ve studiu čtvrtého ročníku, který je zakončen maturitní zkouškou.  Absolventi naleznou uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu: při návrhu a výrobě nábytku, plánování interiéru nebo obsluha CNC strojů.

Absolventi tohoto čtyřletého oboru jsou připraveni pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu, v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolvent najde uplatnění jako konstruktér nábytku při řešení a navrhování interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených CNC strojů nebo při řízení pracovních kolektivů. Uplatní se jako operátor nebo technik v pilařské výrobě, při výrobě konstrukčních desek, při výrobě nábytku, při stavebně truhlářské a tesařské výrobě, i v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách v této oblasti.

Na žáky jsou v průběhu studia kladeny vysoké nároky ve všech předmětech, tedy všeobecně vzdělávacích i v odborných tak, aby žáci byli schopni vykonat závěrečnou zkoušku v oboru truhlář a následně, aby úroveň absolventů odpovídala úrovni maturantů na jiných středních školách.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají střední vzdělání s maturitní zkouškou a mohou se ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content