Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

(33-41-L/01)

Čtyřletý maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby se skládá z tříletého studia oboru Truhlář zakončeného učňovskou zkouškou a dále z ročního studia Operátora dřevařské a nábytkářské výroby, které je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi naleznou uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu, při návrhu konstrukci nábytku, plánování interiéru i obsluhy CNC strojů. 

Absolventi tohoto čtyřletého oboru jsou připraveni pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu, v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolvent najde uplatnění jako konstruktér nábytku při řešení a navrhování interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených CNC strojů nebo při řízení pracovních kolektivů. Uplatní se jako operátor nebo technik v pilařské výrobě, při výrobě konstrukčních desek, při výrobě nábytku, při stavebně truhlářské a tesařské výrobě, i v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách v této oblasti.

Na žáky jsou v průběhu studia kladeny vysoké nároky ve všech předmětech, tedy všeobecně vzdělávacích i v odborných tak, aby žáci byli schopni vykonat závěrečnou zkoušku v oboru truhlář a následně, aby úroveň absolventů odpovídala úrovni maturantů na jiných středních školách.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají střední vzdělání s maturitní zkouškou a mohou se ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content