Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

(39-41-L/02)

Čtyřletý maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení poskytne studentům odborné vzdělání v oblastech instalatérství a elektrotechniky. Absolventi po získání praxe a vykonání zkoušek z vyhlášky 50/1978 Sb. jsou schopni samostatně vykonávat montáže, opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací rozvodů vody, plynu a topení.

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov.

Na žáky jsou v průběhu studia kladeny vysoké nároky ve všech předmětech, tedy všeobecně vzdělávacích i v odborných tak, aby úroveň absolventů odpovídala úrovni maturantů na jiných středních školách.

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají střední vzdělání s maturitní zkouškou a mohou se ucházet o studiu na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2 (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, svařování. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content